April 23, 2019

Етап “Гарванови скали”

Етап “Гарванови скали” започва с асфалтов участък от около 3км. Бягайки по него ще имате възможност да се насладите на гледка към меандрите на река “Равногорска”. След отбиването от асфалта, продължавате по горски път, който се движи успоредно с малка река, която се пресича два пъти, но има само един мост 😉. Гарванови скали са поредната крайна точка на етап, от която се открива панорамна гледка. Този път гледката не е към стигащите до хоризонта Родопи, а към цялата Горнотракийска низина.

Крайна точка: Гарванови скали 12км/ 250м D+

*етапът е включен в дългата (40К / 1500м D+) дистанция.

Scroll to top